Ewa Duraj - Opieka Medyczna

Jaka jest różnica między opieką zdrowotną a opieką podstawową?

Opieka zdrowotna i opieka podstawowa to pojęcia, które często są używane zamiennie i mają podobny zakres. Jednak istnieje pewna różnica między nimi. Opieka zdrowotna obejmuje świadczenia medyczne, takie jak leczenie chorób i zabiegi, w których uczestniczy lekarz lub inny specjalista. Opieka podstawowa obejmuje szerszy zakres usług, w tym edukację, opiekę i świadczenia zdrowotne oparte na potrzebach, które są nastawione na zapobieganie chorobom i zapewnianie zdrowia. Podsumowując, opieka zdrowotna jest skupiona na leczeniu chorób, podczas gdy opieka podstawowa obejmuje szerszy zakres usług zdrowotnych, w tym zapobieganie chorobom.
Mar, 7 2023