Chirurgia stomatologiczna Białystok

Mikrochirurgia

Odzyskaj naturalnie piękny uśmiech
Mikrochirurgia plastyczna dziąsła może skorygować m.in. nieregularną linię dziąsła, odsłonięte szyjki zębów, zbyt długie lub zbyt krótkie korony czy ubytek kości po usuniętym zębie.

Mikrochirurgia endodontyczna
Resekcja wierzcholka korzenia z wypełnieniem wstecznym przy użyciu mikroskopu zabiegowego, mikroinstrumentów, narzędzi ultradźwiękowych i materiałów zaawansowanych biotechnologicznie.

Mikrochirurgia ortodontyczna
zabieg kortykotomii przy użyciu piezochirurgii- może skrócić twój czas leczenia ortodontycznego do 70 %.

Chirurgia

Resekcja (jednokorzeniowa lub wielokorzeniowa) jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym.Ogromną zaletą tego zabiegu jest możliwość wyleczenia zęba bez konieczności jego usunięcia.

Zabieg dłutowania zęba (zazwyczaj zęba mądrości) przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym i jeśli są wskazania – w osłonie antybiotykowej. Polega on na nacięciu błony śluzowej nad zatrzymanym lub częściowo zatrzymanym zębem, odwarstwieniu płata błony śluzowej. Następnie za pomocą specjalnego frezu, usuwana jest pokrywająca ząb blaszka kostna. Po usunięciu zęba rana jest zszywana.Zabieg trwa zazwyczaj 20-60 minut. Szwy zdejmuje się po siedmiu dniach. Zabieg ten przeprowadza się gdy zęby są bardzo zniszczone próchnicą bądź gdy ząb nie może się prawidłowo wyrżnąć i przyjąć prawidłowego ustawienia w łuku zębowym.

Podniesienie dna zatoki szczękowej to skomplikowany zabieg chirurgiczny wykonywany w przypadku, gdy w miejscu planowanego implantu lub kilku implantów jest zbyt cienka warstwa kości i trzeba ją uzupełnić materiałem kościozastępczym.

Odbudowa wysokości wyrostka zębodołowego jest to zabieg chirurgiczny polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba przy użyciu stosownego preparatu kostnotwórczego. Ma on na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu dalszego leczenia protetycznego i implantologicznego.