Osteotomia Białystok

Osteotomia w stomatologii

Jedni mają piękne, proste zęby, inni zaś wstydzą się szeroko, szczerze uśmiechnąć, bo ich zęby wymagają wiele do życzenia, są źle ustawione, kości szczęk i wyrostków zębodołowych mają nietypową budowę.

W takim przypadku niezastąpiona i konieczna staje się osteotomia, czyli innowacyjna metoda, w której skorygowana zostaje wada kości szczęk, wiele wad zgryzu, a także przygotowane zostaje podłoże pod implanty.

Podczas zabiegu zostaje nacięta lub całkowicie przecięta kość szczęki lub żuchwy, poszerzony zostaje wyrostek zębodołowy, a także zablokowany fragment kości w pewnej, odpowiedniej pozycji.

Jak przebiega osteotomia szczęki?

Pierwszym etapem osteotomii szczęki jest leczenie ortodontyczne. Po nim dopiero można przystąpić do właściwego zabiegu. Wykonywany jest on pod ogólnym znieczuleniem. Kość szczęki, która znajduje się w niewłaściwym położeniu zostaje przecięta, po czym uruchomiona, przesunięta do właściwej pozycji i przykręcona mocnymi tytanowymi płytkami i śrubami. Zabieg wykonywany jest wewnątrz ust, dzięki czemu na skórze twarzy nie są widoczne żadne blizny.

Osteotomię szczęki przeprowadza się najczęściej u pacjentów posiadających zgryz otwarty oraz uśmiech dziąsłowy. Wykorzystywana jest ona do leczenia wielu wad zgryzu, a także deformacji twarzy.

Jak przebiega osteotomia żuchwy?

Zabieg korygujący żuchwę jest analogiczny do zabiegu osteotomii szczęki. Podobnie jak w poprzednim przypadku pierwszym, koniecznym warunkiem jest prawidłowe przygotowanie ortodontyczne. Zabieg osteotomii wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym etapem zabiegu jest obustronne przecięcie kości żuchwy ułożonej w niewłaściwej pozycji, uruchomienie jej, przesunięcie do odpowiedniego miejsca i przykręceniu jej płytkami i tytanowymi śrubami. Osteotomia żuchwy umożliwia cofnięcie, wysunięcie, a także wyrównanie symetrii całej żuchwy.

Osteotomia ta daje bardzo efekty w przypadku laterogenii oraz tyłożuchwia z głębokim zgryzem.

Osteotomia dwuszczękowa

Zabieg ten wykonywany jest u pacjentów, u których występują wady twarzoczaszki, a zwłaszcza trudno złożonej postaci, kiedy to deformacja obejmuje zarówno kości żuchwy, jak i szczęki. Osteotomia dwuszczękowa łączy ze sobą dwa zabiegi osteotomii żuchwy i szczęki.

Osteotomia pozwala na:

  • Wysunięcie szczęki i żuchwy do przodu,
  • Podniesienie ich do góry,
  • Cofnięcie, a także opuszczenie,
  • W przypadku zwężenia lub przerostu szczęki podzielenia jej na odpowiednie segmenty i skorygowania wady,
  • Korekty zgryzu częściowo lub całkowicie otwartego,
  • Korekty deformacji porozszczepowych,
  • Asymetrii kości szczęk,
  • Wielu innych skomplikowanych wad.